Přihlášení | Registrace | Jaký má smysl se registrovat?

Soutěž "čtrnáctka"

Co můžete - každých 14 dní - vyhrát? Zdarma otištění:
1. pořadí – barevného inzerátu velikosti 11,1 x 10 cm,
2. pořadí – barevného inzerátu velikosti 7,3 x 3 cm,
3. pořadí – Fototipu = inzerátu s jednou fotografií + textem o délce do 30 slov,
4. pořadí – řádkového inzerátu tučného v rámečku v délce do 30 slov,
5. pořadí – řádkového inzerátu v rámečku v délce do 30 slov,
1x v novinách DEIXE-TIP. Podmínky soutěže "Čtrnáctka".

Minulé kolo (23.10.): správné odpovědi + výherci

Kolik výtisků novin DEIXE-TIP je zdarma rozdáno za běžný měsíc ?
Do 40 tisíc výtisků.
Nejméně 150.000 výtisků.
Kolem 10 tisíc výtisků.
Poskytují noviny DEIXE-TIP slevy na řádkovou i plošnou inzerci?
Ano, pouze však na plošnou inzerci.
Ano, pouze však na řádkovou inzerci.
Ano, na řádkovou i plošnou inzerci.
Je možné pořídit inzerát ve zdarma distribuovaných novinách DEIXE-TIP za cenu 1,20 Kč za 1.000 vytištěných inzerátů?
Ne.
Ano.
Ano, dokonce je to možné za ještě nižší cenu.

Výherci, ...blahopřejeme!

1. cena: Pavel Hnízdil, Králův Dvůr
2. cena: Jan Horák , Družec
3. cena: Milena Kusá, Beroun
4. cena: Karolína Dvořáková , Mýto
5. cena: Thao Thi, Hořovice

Aktuální kolo (losování 6.11.2020) - soutěžní otázky:

Noviny DEIXE-TIP vycházejí
pouze v tištěné verzi
v tištěné a internetové verzi
pouze v internetové verzi
Do kolika domácností v Praze 5 a Praze 6 jsou dodávány zdarma výtisky novin DEIXE-TIP ?
do 10.000 domácností
přes 18.000 domácností
do 5.000 domácností
Z kolika tištěných vydání jsou k dispozici inzeráty v internetové verzi novin DEIXE-TIP ?
Ze tří posledních vydání.
Zde dvou posledních vydání.
Z jednoho - posledního vydání.
Neznáte odpovědi?
Většinu naleznete na těchto webových stránkách...

Vaše jméno (např. Petr Novák)

Vaše město nebo obec (např. Kladno, celá adresa není povinná)

Váš e-mail


© 1992 - 2020, DeixeNet s.r.o. / kontakt: redakce@deixe-tip.com Všechna práva vyhrazena, použití prvků stránek jen se souhlasem majitele.