Přihlášení | Registrace | 25% BONUS na online inzerci !

Podmínky soutěže "čtrnáctka"

Do soutěže „Čtrnáctka“, pořádané společností DeixeNet s.r.o. a probíhající
na webových stránkách www.deixe-tip.com, může vstoupit bezplatně každý, kdo odpoví na všechny 3 soutěžní otázky aktuálního soutěžního kola a po uvedení svého jména, města a e-mailu odešle své odpovědi do slosování, které probíhá pravidelně každých 14 dní v předem uvedeném dni automatickým softwarovým losovacím systémem na www.deixe-tip.com.
Pořadatel si vyhrazuje právo posunout datum losování s ohledem na termín vydání novin DEIXE-TIP.

Do vlastního losování výher budou zařazeny pouze ty subjekty, které odešlou správné odpovědi* na všechny 3 otázky aktuálního soutěžního kola. Jednotlivého losování se může zúčastnit každý pouze jednou. Zjištěné duplicitní hlasování bude vyřazeno. (* Správné odpovědi vycházejí z běžného dlouhodobého stavu provozu novin DEIXE-TIP. V případě, že je běžný stav přechodně narušen vnějšími vlivy např. koronavirusem a v důsledku toho dochází k posunu vydání či jiným úpravám provozu, tyto změny se neprojeví v otázkách a odpovědích na ně.) Po vylosování cen budou výherci informováni ihned e-mailem o své výhře, zároveň mohou být jejich jména a města (e-mail nikoliv) uveřejněna v novinách a na www.deixe-tip.com.

Výhry, jimiž jsou: 1. cena = 1x bezplatné otištění barevného inzerátu velikosti 11,1 x 10 cm, 2. cena = 1x bezplatné otištění barevného inzerátu velikosti
7,3 x 3 cm, 3. cena = 1x bezplatné otištění Fototipu (inzerátu s fotografií a textem v délce do 30 slov), 4. cena = 1x bezplatné otištění řádkového inzerátu tučného v rámečku, 5. cena = 1x bezplatné otištění řádkového inzerátu v rámečku, v délce do 30 slov, vše v novinách DEIXE-TIP na jejich vnitřních stranách.

Výhry je nutné uplatnit a vyčerpat do 90 dní (3 měsíců) od vyhlášení výsledků konkrétního slosování. Výhra je nepřenositelná. Soutěž „Čtrnáctka“ může být pořadatelem kdykoliv ukončena v předem stanoveném a zveřejněném termínu. Účastník soutěže svým vstupem do soutěže, tj. odesláním odpovědí na otázky, potvrzuje svůj souhlas s těmito podmínkami soutěže „Čtrnáctka“.

© 1992 - 2024, DeixeNet s.r.o. / kontakt: redakce@deixe-tip.com Všechna práva vyhrazena, použití prvků stránek jen se souhlasem majitele.